मराठी कविता

Sunday, November 20, 2005

apoorva-gANi ...

(Please use Internet Explorer Web browser on Windows and UTF-8 Character Encoding ...)

अपूर्वची गाणी


 1. सांग सांग भोलानाथ
 2. झुकूझुकू अगिनगाडी
 3. किलबिल किलबिल
 4. अस्सावा सुन्दर
 5. शेपटीवाल्या प्राण्यांची
 6. गट्टी फू
 7. छान छान छान आमचा बाग
 8. स्वर्गात आकाशगंगा
 9. देह मंदिर
 10. कोणास ठाऊक कसा
 11. टप् टप् टप् टप् टाकीत टापा
 12. नाच रे मोरा
 13. टप् टप् टप् काय बाहेर वाजतंय
 14. ए-२ लोकांचा देश
 15. सर्कसवाला
 16. एकदा मी एक घेतला घोडा
 17. स्वप्नात पाहिली राणिची बाग
 18. कोल्होबाने काढली सर्कस
 19. परी गं परी
 20. छान छान छान मनिमाऊचं बाळ
 21. चांदोबा चांदोबा भागलास का
 22. देवाने जग निर्मियले
 23. गुणी बाळ असा
 24. नीज माझ्या नंदलाला
 25. गंगातरंग समजो निजदेह वर्णि
 26. लाडकी बाहुली होती माझी एक ...