मराठी कविता

Monday, September 05, 2005

bahiNAIchI gANI

bahiNAIchI-gANi  • आग्या - काजवा
  • आग्यायेताय - आग्यावेताळ


धरत्रीले दंडवत

खोप्यामधी खोपा